ROAD RESCUE SOS BOKS

Vårt produkt vil hjelpe Norge med å komme nærmere nullvisjonen. Road Rescue SOS-boks sikrer at lokale nødetater varsles dersom en skulle involveres i en kollisjon. Boksens tenkte plassering er i midtkonsollen, da den er lett tilgjengelig for fører. Boksen består av et akselerometer, GPS, batteri, ESIM, mikrofon og høyttaler, som registrerer kreftene som virker på bilen.

Dersom akselerometeret registrerer unormalt høye verdier, av kraft som virker på bilen, vil boksen starte en nedtelling. SOS boksen sender automatisk et GPS-signal til nødetatene og ringer opp samtidig når ulykken oppnår en viss energi. Vårt produkt reduserer tiden det tar for nødetatene å komme frem til ulykkesstedet. De få minuttene eller sekundene ekstra kan bety forskjellen på liv og død.