Road Rescue UB

RASK VARSLING, RASK REDNING

Road Rescue

I 2019 omkom 108 personer på veiene, og 565 ble hardt skadet. Statistikk viser at blant de skadde og drepte er majoriteten unge og uerfarne sjåfører. Mangel på tid og kommunikasjonssvikt mellom nødhjelp og involverte, er faktorer som truer liv. Hjelpemidler for dette mangler i de fleste biler, og det kan gjøre det vanskelig for involverte å få hjelp når ulykken har skjedd. Kommunikasjonssvikt gjør det vanskelig for utrykningskjøretøy å få informasjon om ulykkesstedet, og hvor mye det haster. Ulykker er vanskelig å forutse og forebygge, men ved hjelp av nyere teknologi kan hjelpen effektiviseres. Selv om nyere biler har en SOS-knapp integrert, varsler de ikke automatsik, og kan være ineffektive da de bruker lang tid på å komme i kontakt med nødsentralen. Nyere biler har derfor også et behov for et effektivt varslingssystem.

Vi har som mål å redusere antallet dødsfall- og hardt skadde i trafikken. Derfor har vi kommet med et produkt som skal hjelpe både førere og 113-sentralen. Med god kommunikasjon kan rask varsling og raskere hjelp, redde liv. Vi kaller det Road Rescue.

Se vårt produkt

Hvorfor velge oss?

Flyttbart

Produktet kan enkelt flyttes mellom biler.

Varsler Automatisk

Road Rescue SOS-boks varsler nødetatene automatisk ved en ulykke.

Toveiskommunikasjon

Ved hjelp av satelitteknologi kan Road Rescue SOS-boks opprette toveiskommunikasjon med nødetatene, uavhengig av mobildekning.